Studii hidrogeologice

Pentru lucrari de alimentare cu apa din sursa subterana de adancime, documentatia tehnica trebuie sa cuprinda:

a) Scopul lucrarilor de foraj:

a.1) studii: hidrogeologice, geotehnice, prospectiuni, caracterizare hidrostructuri, extindere lucrari de captare, resurse si rezerve de ape subterane;

a.2) explorare si/sau exploatare;

a.3) de observatie: supravegherea evolutiei în timp a regimului cantitativ si calitativ al apelor subterane.

b) Continutul minimal al documentatiilor pentru executarea forajelor:

b.1) date generale privind folosinta (beneficiar, scopul utilizarii apei: potabila, industrie alimentara si farmaceutica etc);

b.2) breviar de calcul pentru justificarea cerintei si a necesarului de apa conform SR 1343/0-1989, 1343/1-1995, 1342/2-1991, 1343/3-1986, 1343/4-1986, 1478/1990;

b.3) caracterizarea conditiilor naturale ale zonei amplasamentului - date climatice: precipitatii si temperaturi, date geomorfologice, date hidrografice etc;

b.4) plan de amplasare scara 1:25.000 si de detaliu al obiectivului;

c) Caracterizarea geologico-structurala (dupa datele din literatura de specialitate, completate obligatoriu cu date ale forajelor din zona):

c.1) harti geologice la scara 1:50.000 sau 1:200.000.

c.2) sectiuni geologice pe baza forajelor existente în zona la scara 1:5.000-1:25.000;

c.3) dupa caz, bloc diagrame pentru explicitarea structurii geologice;

c.4) harti structurale cu izobate si izopahite ale formatiunilor purtatoare de apa si ale celor acoperitoare;

c.5) harti cu interpretarea datelor de electrometrie (potential electric).

d) caracterizarea hidrogeologica si hidrochimica (dupa datele din literatura de specialitate completata obligatoriu cu rezultatele forajelor hidrogeologice din zona):

d.1) harti cu amplasamentul lucrarilor existente: foraje, lucrari de captare (izvoare, drenuri, front de puturi) a apelor subterane, lucrari hidrotehnice si de hidroamelioratii, lucrari edilitare, rampe de gunoi, depozite de deseuri, industrie poluanta etc;

d.2) harti cu hidroizopahite si hidroizofreate;

d.3) sectiuni hidrogeologice;

d.4) tabele sintetice cu datele tehnice si de executie, rezultatele testelor de pompare, conf. SR 1629/1-1981, 1629/2-1981, parametrii hidraulici (K, T, R, S, q);

d.5) tabele cu rezultatele analizelor fizico-chimice care vor include în mod obligatoriu poluantii chimici toxici sintetici si nesintetici;

d.6) masuri prevazute pentru apararea împotriva inundatiilor inclusiv pentru perioada de executie si de proba a forajelor;

d.7) masuri de protectia resurselor de apa;

d.8) concluzii, recomandari, propuneri de lucrari si echipare a forajelor pentru exploatare.

Documentatia tehnica pentru eliberarea autorizatiei de gospodarire a apelor va cuprinde obligatoriu fisa de inventariere a forajelor hidrogeologice executate în cadrul folosintei de apa sau în alte scopuri, întocmita conform anexei la prezentul normativ.

Pentru forajele cu caracter de explorare/exploatare, se vor întocmi si instructiuni specifice de exploatare.

Servicii

Hidrogeofor